Zaczarowany eliksir

Dnia 9 grudnia uczniowie objęci edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną obejrzeli bajkę profilaktyczną Zaczarowany eliksir. W spektaklu wystąpili aktorzy z Teatru Kurtyna. Spektakl był pełen dynamicznych, humorystycznych dialogów a interakcja działań scenicznych z dziećmi dostarczyła im wielu niezapomnianych wrażeń.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne spektaklu:

Edukacja zdrowotna – kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, szkodliwy wpływ używek i „śmieciowego” jedzenia na zdrowie człowieka.

Kształtowanie postaw społecznych – wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, zachowanie obowiązujących norm i reguł kultury osobistej, odróżnianie dobra od zła, nieufność w stosunku do nieznajomych dorosłych oferujących nam prezenty czy też zachęcających do wspólnej zabawy lub spaceru.

Skip to content