Wychowanie komunikacyjne

W bieżącym roku szkolnym Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej prowadzi dziesiątą edycję programu „Wychowanie komunikacyjne”. Uczestnictwo w zajęciach dla szkół jest bezpłatne, finansowane z budżetu MZKZG. Celem zajęć jest m.in. kształtowanie u młodych ludzi postawy świadomego użytkownika transportu zbiorowego. W trakcie warsztatów uczniowie zapoznają się z ogólną wiedzą dotyczącą komunikacji miejskiej, taryfą usług oraz nowinkami technicznymi. Dodatkowo poruszane są zagadnienia dotyczące korzystania z rozkładów jazdy, kwestie bezpieczeństwa i zasad zachowania w komunikacji zbiorowej. Związek promuje postawę ekologiczną związaną z korzystaniem z transportu publicznego. W naszej szkole w październiku odbyły się zajęcia dla uczniów klas czwartych i piątych.

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Szkurłatowskiemu za ciekawe i profesjonalne zajęcia.

Skip to content