Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem szkoły w roku szkolnym 2024/2025

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

Karta zgłoszenia do świetlicy, na etykę i język kaszubski na rok szkolny 2024/2025

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy 

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka kaszubskiego 

Wniosek o uczestnictwo dziecka w zajęciach etyki 

Skip to content