Warsztaty profilaktyczne „Jestem wolny od uzależnień”

W dniach 26 i 27 października uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych Jestem wolny od uzależnień prowadzonych przez doświadczonych pedagogów i psychologów. Do czynników chroniących, które przede wszystkim były wzmacniane podczas zajęć, należą:

 – ćwiczenie mechanizmów samokontroli (radzenie sobie z negatywnymi emocjami, samokontrola impulsów),

– wzmacnianie umiejętności społecznych (porozumiewania się, nawiązywania i utrzymywania przyjaźni, rozwiązywania konfliktów),

 – budowanie pozytywnego obrazu siebie (wysoka samoocena, wiara w swoje możliwości, poczucie własnej skuteczności, optymizm),

– inicjowanie procesów motywacyjnych (posiadania planów i celów życiowych, aspiracji edukacyjnych),

– budowanie zdrowych relacji z rówieśnikami akceptującymi normy.

Skip to content