Uzależnienia – złodzieje wolności

4 i 6 kwietnia 2022r. uczniowie klas 8 uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych Uzależnienia – złodzieje wolności w ramach programu, którego głównym celem jest przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez dzieci i młodzież,          ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Zajęcia były prowadzone przez doświadczonych zawodowo specjalistów. Warsztaty są finansowane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowie.

Cele szczegółowe zajęć:

  • poszerzenie wiedzy uczestników na temat uzależnień chemicznych i behawioralnych,
  • zapoznanie z pojęciami: alkohol, środek psychoaktywny, używanie, nadużywanie, uzależnienie, higiena cyfrowa, asertywność i inne,
  • ukazanie przyczyn sięgania po środki psychoaktywne,
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu związanemu z problemami alkoholowymi
    w rodzinie, w tym spowodowanym sytuacją epidemiczną oraz nauką zdalną,
  • nauka zachowań prospołecznych,
  • ćwiczenie postaw asertywnych,
  • zapobieganie nadmiernemu korzystaniu z Internetu.
Skip to content