Różne twarze pisarzy

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.

W bibliotece szkolnej czytelnicy wykonywali prace plastyczne – portrety pisarzy.  Wybór autora książki był dowolny, a pomysł należał do wykonawcy. Uczniowie wykazali się przy tym niezwykłą kreatywnością i pomysłowością.  Użyli różnych materiałów i technik plastycznych.

 Joanna Giezek

Skip to content