Poczucie własnej wartości – to ważne!

W ramach zajęć na świetlicy szkolnej Pani Patrycja Momot z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach poprowadziła z uczniami klas 1c i 1d warsztaty mające na celu wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości, zauważenie swoich mocnych stron oraz swojej wyjątkowości. Na zakończenie zajęć uczniowie mogli również poczuć moc pracy w grupie, układając wieżę z klocków za pomocą specjalnego dźwiga, który sterowany był za pomocą wielu sznurków, trzymanych przez wszystkie dzieci. Serdecznie dziękujemy Pani Patrycji☺️

Skip to content