Ocalimy świat! Ekoprogram z charakterem.

W naszej szkole dzieci też niepokoją się o przyszłość. Na lekcji bibliotecznej klasa 1a i 1d na podstawie opowiadań ze zbioru „ Oddech smoka” Rafała Witka „ Miś niepolarny”, Barbary Kosmowskiej „ Pies do zań specjalnych, Marcina Kozioła „W Pelagii” oraz Zofii Staneckiej  „ Basia i śmieci”  przybliżały wiadomości o topniejących lodowcach, górach śmieci na lądzie i w oceanach oraz wymieraniu zwierząt. Zobaczyły gdzie leży biegun północny i mieszka miś polarny. Stworzyły misia polarnego.

   Joanna Giezek

             

Skip to content