Mój sportowy talent

W dniach 29-30.11.2021r odbyły się eliminacje do szkolnego konkursu „Mój sportowy talent”.

   W pierwszym dniu do konkursu przystąpiły najmłodsze klasy 1-3 w następujących konkurencjach sportowych: jazda na rolkach, taniec indywidualny i grupowy oraz piłka nożna. Spośród 19 osób do finału zakwalifikowało się 8 osób. Są to:

– w kategorii taniec: Tur Patrycja kl. 2c i Iga Zwara kl. 2c

– w kategorii gimnastyka (dwa duety): Gross Alicja i Weronika Machnica z kl. 3c oraz Maja Benet i Oliwia Kierznikiewicz z kl. 3d

Konkurencje oceniało jury w składzie: Joanna Swenda i Katarzyna Halmann nauczycielki wychowania fizycznego.

   W drugim dniu do konkursu przystšpiły starsze klasy 4-8 w następujšcych konkurencjach sportowych: taniec indywidualny i grupowy, karate i zapasy. Do konkursu przystšpiło 13 osób, które zakwalifikowały się do finału. Sš to:

– w kategorii taniec grupowy: Liliana Gryczka, Maja Treder i Oliwia Belka z kl. 4b oraz Martyna Gałšzka, Kornelia Kohnke i Weronika Trawicka z kl. 8b

– w kategorii taniec indywidualny: Jagoda Wojdyła kl. 5a, Wanessa Ptach kl. 5a oraz Mateusz Aranowski kl. 8f

– w kategorii zapasy: Oliwier Leonarczyk i Bartosz Ojowski z kl. 4c

– w kategorii karate: Karolina Bulińska i Marta Popowicz kl. 4d

Konkurencje oceniało jury w składzie: Emilia Durkiewicz nauczycielka muzyki, Grażyna Czechowska nauczycielka biblioteki, Katarzyna Halmann nauczycielka wychowania fizycznego i Alicja Patoka nauczycielka chemii, zastępca dyrektora.

   Nad bezpieczeństwem uczestników konkursu czuwała pielęgniarka szkolna, a przy sprzęcie muzycznym p.Tomasz Mazur.

Na zakończenie konkursu każdy z uczniów otrzymał słodki upominek. Wszystkim bardzo gratulujemy i dziękujemy za udział. Życzymy powodzenia w finale!

 Organizator: Mariola Aranowska

Skip to content