Mobilne miasteczko rowerowe

Szkoła otrzymała Mobilne miasteczko rowerowe, które zostało dostarczone w ramach projektu: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Żukowo poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego” nr POIS.03.01.00-00-0143/221 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Zadanie zostało współfinansowane ze środków UE za pośrednictwem Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie.

Skip to content