Jan Heweliusz oczami dzieci – przegląd plastyczny dla klas I -III

W lutym odbył się Przegląd Plastyczny dla klas I-III „Jan Heweliusz oczami dzieci”. Uczniowie przekazali piękne, pomysłowe i staranne prace. Widać było zaangażowanie włożone w ich przygotowanie. 20.02 odbyło się wręczenie nagród małym artystom. Organizatorki, M. Gruchała i W. Krause, szczególne podziękowania kierują do Rady Rodziców, która sponsorowała upominki.

W. Krause

Skip to content