Dzień z wychowawcą

W wielu klasach w tym roku szkolnym odbył się Dzień z Wychowawcą. Jest to jeden ze sposobów na zbudowanie dobrych relacji między nauczycielem i uczniami oraz uczniami.  To również oczywisty sposób na zapobieganie negatywnym zjawiskom, szczególnie związanym z czasem pandemii. Po powrocie do szkoły mierzymy się z różnymi problemami, ale tym, co nas najbardziej interesuje, co przykuwa naszą uwagę, są zawsze sprawy ludzkie. Wzrastamy w rodzinie i grupach społecznych, nasz obraz samego siebie budujemy w oparciu o relacje z innymi. Dzień z Wychowawcą jest więc czasem wyrażania swoich emocji, doświadczania obecności innych, nauki współpracy i wspólnej zabawy.

Skip to content