DOKUMENTACJA

Statut szkoły

Projekt mlegitymacja

Polityka zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą

Regulamin Uczniowski

ROK SZKOLNY 2023/2024

Kalendarz imprez dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Program wychowawczo-profilaktyczny

Terminarz konkursów w roku szkolnym 2023/2024

Terminarz pracy szkoły 2023/2024
(po spotkaniu z Radą Rodziców)

Plan pracy szkoły w roku 2023/2024

Regulamin monitoringu wizyjnego w szkole
Zasady BHP
dla uczniów

Przedmiotowe zasady oceniania w roku szkolnym 2023/2024

Procedura podejmowania nauki przez uczniów z doświadczeniem migracji

Procedury postepowania w sytuacjach kryzysowych/nadzwyczajnych

Wychowanie do życia w rodzinie

Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Skip to content