Znaczący sukces naszych uczniów

Aż dwoje z nich zajęło czołowe miejsca w jubileuszowym XXV Konkursie Wiedzy o Kaszubach. Trzeba podkreślić, że rywalizowali oni z 500 innymi uczniami z całego kaszubskiego regionu.

Kluczem do sukcesu okazało się wykonanie czegoś znacznie wykraczającego poza same odpowiedzi na pytania. Tak właśnie uczyniła znakomita większość uczestników. Natomiast Franciszek Tusk, który zdobył pierwsze miejsce w kategorii klas IV-VI, napisał wywiad ze Sługą Bożym Biskupem Konstantynem Dominikiem. W związku z tym, że postać ta jest patronem 2021 roku właśnie jej dotyczyło wiele z zagadnień. Żeby ułożyć wywiad, trzeba było dosyć dobrze poznać życie i zasługi tej wybitnej osobowości, zmarłej w  opinii świętości  w 1942 r. W inny– bardziej artystyczny – sposób uczyniła to Lidia Szałkowska z kl. II c. Zaśpiewała po kaszubsku pieśń poświęconą biskupowi, co spotkało się ze znakomitym przyjęciem komisji oceniającej. Lidia zdobyła nagrodę specjalną red. nacz. „Dziennika Bałtyckiego”. Laureatom serdecznie gratulujemy! (ep)

Skip to content